Source: 600 Ginaans - Bhaag 5 : Ginaan # 63
Composed by: Pir Hassan Kabirdin
Jodilo: n/a
Raag: n/a

Eji Jis din mede saami raajo aavse
mede bhaai;
jive aashaa tis din kon nisaaniaa        1

Eji Jaage jaage tanbal vaaje mede bhaaive;
jive aasha bher vaaje Shaah jini        2

Eji Paacham disaathi sahi chaddenge
mede bhaaive;
jive aashaa kattak chadde farmaani       3

Eji Savaa savaa gaj dharti lid chaddesse
mede bhaaive;
jive aashaa dhilike medhaan           4

Eji Daint kaalingo dhili besengo
mede bhaaive;
jive aashaa Shaah bese mulastaan        5

Eji Puddie puddie an vechaaese
mede bhaaive;
jive aashaa tol bhikaave paanni         6

Eji Nadhiaato nir gattegaa mede bhaaive;
jive aashaa samodhra sukasi paanni       7

Eji Pake khue mukh moddege
mede bhaai;
jive aashaa kache ras bahaave          8

Eji Bakariaa *bhagaadd naal chugenge
mede bhaaive;
jive aashaa koi kisikun na khaave        9
*bhagaadd - dipaddaa)

Eji Singanniaa naal gorakh chugege
mede bhaaive;
jive aashaa koi kisikun na khaave        10

Eji Titriaa naal baal chagenge
mede bhaaive;
jive aashaa achhddaa adhal chalaave       11

Eji Gaahiaate khir sukenge
mede bhaaive;
jive aashaa haathannikun dudh dhulaave     12

Eji Maare daannav nar vans karese
mede bhaaive;
jive aashaa Shaah bese khimaa khodde      13

Eji Gofte Pir Hassan Kabirdin
mede bhaaive;
jive aashaa hi guj sire farmaai         14


Last Update 04 Sept 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934