Source: 600 Ginaans - Bhaag 6 : Ginaan # 50
Composed by: Pir Shams
Jodilo: adhaar-mo (18)
Raag: n/a


Eji Ame na aavie gaam maa,
ane rahie enne tthaam;
ek darvaajo ughaadd jo,
tiaa lejo amaaro naam              1

Eji Atit aaveaa utaavalaa,
ane dijo raajaa ne javaab;
ek darvaajo ugaaddjo,
tiaan lejo amaaro naam             2

Eji Raajaa tarat uttheaa,
aaveaa darvaaje saam;
ubhi ardaas kari,
Pir fakir no lidho naam             3

Eji Raajaa saamaa chaaleaa,
ane saathe maannaas laakh;
sarve van sun-maan aaveaa,
ubhaa chhe Pir ne paas             4

Eji Raajaa paae laagi kari,
ane ubho kare ardaas;
saami tame padhaarjo,
gaam madhe karo vaas              5

Eji Pir Shams tab boleaa,
ame bes sun aanne van;
amne tamaare maannas-e besaaddeaa,
aavi khetar sun                 6

Eji Satgur Shams ne vinavi,
ane raajaa laagaa paae,
Pir ji tame padhaaro,
taare sarag thi utaai ek gaay          7

Eji Satgur Shams vaachaa ochare,
ane saambhlo bhagat vir;
gaay naa paay pakhaaro,
laavo pottario nir               8


Eji Satgur Shams farmaaviyaa,
ane bhagat laaviyaa nir;
gangaa jal chhantttaaveo,
sarve khalak ne sarir              9

Eji Vaattko Vimras-e kaaddhio,
aaveaa gaay ne paas;
dudh doi kari raakeaa,
Pir Shams ne haath               10

Eji Satgur Shams boleaa,
raajaa tame raakho haath;
sahu ne dudh aap jo,
je aaveaa tamaare saath             11

Eji Raajaa kahe rakhe koi jaato,
vali Bhott nagar maae;
Pir no dudh pi kari,
pachhe sarve jaae                12

Eji Sahu ne sinche raajaa,
ane vali vaattke vichaar;
sahue pidho prem sun,
vaattkaa no na aaveo paar            13

Eji Raajaa Devsang raanni bolaaveaa,
ane aaveaa paadar maanhe;
chheddo chhoddi kari,
Pir ne laagaa paae               14

Eji Satgur Shams-e aasis didhi,
baai tamaaro hojo vaikuntth vaas;
raanni no naam silvanti sadaaji,
te aavi raajaa ne paas             15

Eji Raajaa Raamsang dev,
ane raanni silvanti sadaaji aae;
e be jann ubhaa chhe,
te venti kare ati jaae             16

Eji Tame jaao mindar potaa tanne,
amaaro to iaan vaas;
Pir ne paase ubhaa raheaa,
Vimras Surbhaann daas              17

Eji Raajaa bahu royaa,
ane raanni kare vichaar;
Satgur ji mottaa chho,
saami amne lejo ugaar              18

Eji Raanni-e rajaa ne kahiyun,
ane Pir ne laagie paae;
aapnne enaa thai rahie,
pachhe aapnne jaaie ghar maae          19

Eji Raaajaa boleaa bahu pere,
saami naath karo paavan;
amne tamaara karo,
pachhe aarog sun an               20

Eji Satgur Shams em boleaa,
ame utareaa hataa ole paar;
tiaa tamaaraa lok boleaa,
muslamaan kem rahe uparvaar           21

Eji Pachham paaddaano vaannio,
Rugji Rannchodd tenu naam;
Trikamji taare aaveaa,
ane aaveo saaro gaam              22

Eji Parbhu ji ame na jaanio,
tame mottaa puras parmaann;
have ame sadaa sevak tamaaraa,
tame chho din dayaal              23

Eji Raajaa ko raiat tamaari varo,
ane karo amaari saar;
have din aaveo aathmi,
ane thai chhe sanj ni vaar           24

Eji Savant agiaar atthlotar,
kaartak vid umaas;
Gurji thaanak kareo,
taare hato budhvaar               25

Eji Dharam virat ni vaat maandi,
ane maanddio gatt-paatt;
gaam sarve niamio,
lok maleaa chhe tthaatth            26


Eji Sinter khaanaa kareaa,
ane trannso saatth matthdhaar;
sarve gat bheddi kari,
aaveaa raaj duvaar               27

Eji Satgur Shams dharam oleo,
bhagat Vimras Surbhaann jaann;
Gur ginaani boleaa,
raajaa sanbhali vaann              28

Eji Pir ni paanti dasond aapjo,
dejo musaafar ne haath;
kodi damddi je thaae,
te raajaa raako paas              29

Eji Raakho raajaa ni darbaar maanhe,
je nipaj Gur ni thaae;
sarve mili ektthi karo,
te amne ponche thaanak maae           30

Eji Pachham darvaaje gat male,
Rugji Rannchhodd Trikam jaann;
sarve aavi male,
Gur jine thaanak nirvaann            31

Eji Matthadaari trannso saatth,
vali male ektthaa aae;
varat dharam tthekaanne kari,
Sivbhatt banddhaare jaae            32

Eji Sivbhatt aaveo devaasang,
ane gaaek vaannaa jaat;
te sarve ne samjaav se,
Gur naa ginaan ni vaat             33

Eji Dharam niam thaapi kari,
ane Gur-jie aalio jaap;
Satgur-e sahu ne bataaveaa,
ame chhaie tamaare paas             34

Eji Bhagat paatte besaaddeaa,
ane japaaveaa Gur naa jaap;
sahu mane raliaat thayaa,
aaveaa Gur jine paas              35


Eji Raajaa raanni em ochare,
Gur ji aavjo amaare gher;
tam uttheaa pachhe saami ji;
amaari si per                  36

Eji Satgur Shams em boleaa,
ame aavsun tamaare paas;
ek mane aaraadhajo,
tamaaru thaase vaikuntth vaas          37

Eji Satgur Shams em boleaa,
ame jaasun janpudip minjaar;
tiyaan thaanak amaarun chhe,
tame karjo teni sanbhaar            38

Eji Satgur Shams uttheaa,
raajaa ne kahi ek vaat;
sahune parchhaav-jo,
jape aajapeaa jaap               39

Eji Satgur Shams vaachaa ochareaa,
raajaa raakh jo visvaas;
amaaraa bhagat be chhe,
te chhe amaaraa daas              40

Last Update 05 Sept. 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934