Source: 600 Ginaans - Bhaag 6 : 60: 59
Composed by: Pir Sadardin
Abhdu-naa ginaan : ogann-saaitth-mu ( 59 of 60 Ginaans )
Raag: n/a

Eji Jamin aasmaan saahebe jug te jaddiyaa
tamne didhaa chhe girbhaavaas ho;
sohi sirevo saami aapnnu,
jethi paamo mokh didaar ho... ...
dudh ma dekho viraa kaaramu
enne dudhe te paddasho janjaar ho;
daag dekho viraa Ali a tanno,
sache shaah tanno (varani)                    1

Eji Kuttum parivaar jivdde ghannaa kariyaa,
jivddo aavine paddeyo janjaar ho;
kaachi kaayaa pindhh ddhaddi padde,
tenun lekho te saaheb jine haath ho - dudh            2

Eji An paanni-naa parab jaare sukashe,
taare stri rotaa mele baal ho;
baap betto doe jagaddshe,
evo thaayshe khotto kalikaar ho - dudh              3

Eji Saaminaa dall jyaare chaalshe,
taare sat dharam nun thaayse nistaar ho;
unniaachaari tiyaan ubhaa raheshe,
fal laheshe sachaa yaar ho - dudh                 4

Eji Ali nabi jine olakhine sirevajo,
jenne kidhi chhe Sat-Panth ni saar ho;
Pir Sadardin Gur boliyaa,
maaraa moman bhaai tame
rahejo hushiyaar ho- dudh                     5

Last Update 05 Sept. 2004
The Heritage Society
From: 600 Ginans published by: Recreation Club Institute, Bombay, Khoja Sindhi Printing Press, 1934